»ผลการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษาตามโครงการสร้างประสบการณ์แก่นักเรียน นักศึกษาในช่วงปิดภาคเรียนปี 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร”

 

»การคัดเลือกนวัตกรรมการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน ประจำปี 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร”

 

»รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสัมภาษณ์โครงการสร้างประสบการณ์แก่นักเรียน นักศึกษาในช่วงปิดภาคเรียนปี 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร”

 

 

 

 

»บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิสอบเทียบความรู้อิสลามศึกษา ครั้งที่ 1/2558
ดาวน์โหลดเอกสาร”

                            

 

»ประชุมคณะกรรมการบริหาร ส่งเสริมและพัฒนาการดำเนินงาน
สำนักงานศึกษาธิการภาค 1-13 (สัญจร ครั้งที่ 1/2558)

วันที่ 1-3 เมษายน 2558
นายศราวุธ อรรถนุรักษ์ ผู้อำนวยกาารสำนักงานศึกษาธิการภาค 12 ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหาร ส่งเสริมและพัฒนาการดำเนินงานสำนักงานศึกษาธิการภาค 1-13 (สัญจร ครั้งที่ 1/2558) โดยมี ดร.เกษม สดงาม ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมฯ ณ โรงแรม
เนวาด้า คอนเวนชั้น โอเทล อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

 

 
More Articles...
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>