ศธภ.12 จัดประกวดหนังสั้น

ดูรายละเอียด

 
ศอ.บต.ร่วมกับ ศธภ.12 ประชุมผู้ปกครองและนักเรียนทุนรัฐบาลมาเลเซีย

 

วันที่ 26 ก.ค.2557

นายพีระศักดิ์ รัตนะ ผอ.สำนักงานศึกษาธิการภาค 12 ร่วมกับสำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป. และ ศอ.บต. ประชุมผู้ปกครองและนักเรียนทุนรัฐบาลมาเลเซีย ระดับ Form5 เพื่อแนะแนวการศึกษาต่อเมื่อจบระดับการศึกษา

 

 
ประชาสัมพันธ์ ศธภ.12 ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมสนับสนุนข่าวสารบนเว็บไซต์ ศธ.
 
-
เวลา 10.00 น. พันเอกธิติชัย  ปรีชา  ผู้อำนวยการกองแผนและกิจการมวลชน กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าฝ่ายแผนคณะปฏิบัติการข่าวสารและการประชาสัมพันธ์  คสช. สร้างความเข้าใจกับนักประชาสัมพันธ์กระทรวงศึกษาธิการ เพื่อให้รับทราบทิศทางและแนวปฏิบัติด้านการประชาสัมพันธ์ของ คสช.
Read more...
 
สำนักงานศึกษาธิการภาค 12 จัดอบรมหลักสูตรภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร ให้กับบุคลากร
 
-
วันที่ 4 – 6 กรกฎาคม 2557
สำนักงานศึกษาธิการภาค 12 จัดอบรมหลักสูตรภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร ให้กับบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการภาค 12  และบุคลากรทางการศึกษาที่เกี่ยวข้อง  จำนวน  30  คน โดยชื่อวิทยากร  คือ  คุณหลิว  ลี่  ยิง  ผอ.สถาบันขงจื้อ  เบตง และผู้ช่วยวิทยากร  คือ  นางมันนี  ผดุงทักษิน  นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ  ณ ห้องประชุมขุนศิลป์  สำนักงานศึกษาธิการภาค 12
Read more...
 
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดการประชุมและมอบนโยบายการศึกษาในทิศทางการปฏิบัติราชการของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ จ.สงขลา
-

   

วันที่ 25 มิถุนายน 2557

ดร.สุทธศรี วงษ์สมาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะผู้ปฏิบัติราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดการประชุมและมอบนโยบายการศึกษาในทิศทางการปฏิบัติราชการของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) โดยมีผู้บริหารการศึกษาจากหน่วยงานและสถานศึกษาทุกสังกัดในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เข้าร่วมประชุมฯ จำนวนกว่า 300 คน ณ โรงแรม หรรษา เจ.บี. อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

 
Read more...
 
More Articles...
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>