ประชุมติดตามผลการดำเนินงานพัฒนาการศึกษา จชต. ครังที่ 2
  
 

เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2557

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (พลเอกสุรเชษฐ์  ชัยวงศ์)  ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานพัฒนาการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ครั้งที่ 2) พร้อมทั้งได้เป็นประธานเปิดศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (กระทรวงศึกษาธิการส่วนหน้า)  โดยมีผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมผู้บริหารทางการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ณ  สำนักงานศึกษาธิการภาค 12
Read more...
 
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่เยี่ยมโรงเรียนถูกลอบวางเพลิงในพื้นที่จังหวัดปัตตานี
  
 
วันที่ 17 ตุลาคม 2557 
   พลเอกสุรเชษฐ์  ชัยวงศ์  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนถูกลอบวางเพลิง พื้นที่อำเภอทุ่งยางแดง จังหวัดปัตตานี  โดยมีท่านปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ดร.สุทธศรี  วงษ์สมาน) และคณะผู้บริหารจากกระทรวงศึกษาธิการให้การต้อนรับและให้ข้อมูล ในการลงพื้นที่ในครั้งนี้ได้รับการต้อนรับจากผู้บริหาร ครู  นักเรียน ผู้นำชุมชน ผู้นำศาสนา และประชาชนในพื้นที่ ซึ่งในการนี้ท่านให้ความสนใจและเป็นห่วงต่อการเรียนของนักเรียนเป็นอย่างยิ่งและได้มีการสั่งการเร่งด่วนให้ดำเนินการหาจัดหาที่เรียนให้นักเรียนก่อนการเปิดภาคเรียนต่อไป 
Read more...
 
ศธภ.12 มอบสื่อการเรียนการสอนให้แก่โรงเรียนสอนศาสนาใน 3 จชต.
  
 

วันที่ 9 ตุลาคม 2557

นายศราวุธ  อรรถานุรักษ์  ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการสำนักงานศึกษาธิการภาค 12  เป็นประธานมอบสื่อการเรียนการสอนให้แก่โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามขนาดเล็กในจังหวัดยะลา  ปัตตานี  นราธิวาส  โดยมีตัวแทนจากโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามที่ได้รับสื่อการเรียนการสอน  จำนวน 50 คน  ณ ห้องพิกุลทอง สำนักงานศึกษาธิการภาค 12

Read more...
 
ศธภ.12 ร่วมประชุมพัฒนาการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้
  
 -

วันที่  3 ตุลาคม 2557

นายศราวุธ. อรรถานุรักษ์  รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานศึกษาธิการภาค 12  ร่วมต้อนรับ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  ในการประชุมพัฒนาการศึกษา จชต.  ณ. กองพลทหารราบที่ 15 อ.หนองจิก  จ.ปัตตานี 

 
พิธีปิดงานมหกรรมวิชาการและการศึกษา เพื่อมีงานทำจังหวัดชายแดนภาคใต้
 
_
เมื่อวันที่  21 สิงหาคม  2557
นายอดินันท์  ปากบารา  ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ  เป็นประธานพิธีปิด งานมหกรรมวิชาการและการศึกษาเพื่อการมีงานทำ จังหวัดชายแดนภาคใต้  ประจำปีการศึกษา 2557 และได้มอบรางวัลชนะเลิศการแข่งขัน โต้วาที ภาษาไทยระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ให้แก่ โรงเรียนพัฒนาวิทยา ชนะเลิศ และ รองชนะเลิศ โรงเรียนศาสนศึกษา สายบุรี
Read more...
 
More Articles...
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>