»ประกาศสำนักงานศึกษาธิการภาค 12 เรื่อง รับสมัครเข้าศึกษาต่อประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ประจำปีงบประมาณ 2558
ดาวน์โหลดเอกสาร” 
     
 

»ประชาสัมพันธ์ กรณี ประชุมการจัดทำงบประมาณ จังหวัดชายแดนภาคใต้
ในลักษณะบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ 2559
 “ดาวน์โหลดเอกสาร”

 

 

 

»ประชุมสัมมนาและติดตามผลการดำเนินงานพัฒนาการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ร่วมกับผู้บริหารหน่วยงานกระทรวงศึกษาธิการในพื้นที่
จังหวัดชายแดนภาคใต้

 
 

วันที่ 12 มกราคม 2558
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (พลเอกสุรเชษฐ์ ชัยวงศ์) เป็นประธานการประชุมสัมมนาและติดตามผลการดำเนินงานพัฒนาการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ร่วมกับผู้บริหารหน่วยงานกระทรวงศึกษาธิการในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมีนายอดินันท์ ปากบารา ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ และนายศราวุธ อรรถานุรักษ์ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานศึกษาธิการภาค 12 พร้อมทั้งบุคลากรในสังกัดร่วมให้การต้อนรับ ณ อาคารขุนศิลปกรรมพิเศษ สำนักงานศึกษาธิการภาค 12

 
»ศธภ.12 เข้าพบขอพรพร้อมมอบกระเช้าแด่ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ.2558
 
  
วันที่ 24 ธันวาคม 2557

สำนักงานศึกษาธิการภาค 12 นำโดย นายศราวุธ  อรรถานุรักษ์ ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการสำนักงานศึกษาธิการภาค 12  และบุคลาการในสังกัด ได้เข้าพบขอพรพร้อมมอบกระเช้าแด่ ท่านอดินันท์ ปากบารา ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ  เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2558  ณ อาคารขุนศิลปกรรมพิเศษ สำนักงานศึกษาธิการภาค 12

 

»ประชุมโครงการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ.2557 ของกระทรวงศึกษาธิการ

   

วันที่ 8-9 ธันวาคม 2557
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (พลเอกสุรเชษฐ์ ชัยวงศ์) ร่วมประชุมโครงการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ.2557 ของกระทรวงศึกษาธิการ โดยมี ดร.สุทธศรี วงษ์สมาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  ดร.กมล รอดคล้าย เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ดร.ชาญเวช บุญประเดิม รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวะศึกษา  นายอดินันท์ ปากบารา ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ  นายการุณ สกุลประดิษฐ์ เลขาธิการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  ดร.พีรศักดิ์ รัตนะ รองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน  และนายศราวุธ  อรรถานุรักษ์ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานศึกษาธิการภาค 12  พร้อมทั้งผู้บริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้  ร่วมเข้าประชุมโครงการดังกล่าว ณ โรงแรมหรรษา เจบี อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

 
More Articles...
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>