การรับสมัครสอบเทียบความรู้อิสลามศึกษา ครั้งที่ 2/2559
 
การประชุมปฏิบัติการกองกิจกรรม งานชุมนุมลูกเสือจังหวัดชายแดนภาคใต้ "สู่ประุชาคมอาเซียน" 2559

วันที่ 20 มิถุนายน 2559 สำนักงานศึกษาธิการภาค 8 ศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ จัดประชุมปฏิบัติการกองกิจกรรมงานชุมนุมลูกเสือจังหวัดชายแดนภาคใต้สู่ประชาคมอาเซียน โดยมี นายธนู นูนน้อย ผอ.สพม.15 ( นราธิวาส ปัตตานี ยะลา ) เป็นประธานการประชุมในครั้งนี้ ร่วมด้วย นายธนรัช พรหมเลข รอง ผอ.ศปบ.จชต. นาย บดินทร์ คล้ายมณี และหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงศึกษาธิการเข้าร่วมอีกด้วย ณ ห้องประชุมขุนศิลป์ สำนักงานศึกษาธิการภาค 8 ยะลา

    

Read more...
 
โครงการเสริมสร้างทักษะชีวิตเยาวชนสู่พลเมืองอาเซียน

23 พ.ค. 2559 นายธนรัช พรหมเลข รอง ผอ.ศปบ.จชต. เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมตามโครงการเสริมสร้างทักษะชีวิตเยาวชนสู่พลเมืองอาเซียน โดยมี นายราชันย์ สันหมะ กล่าวรายงาน มีนักเรียนระดับ ม.ปลายในพื้นที่รับผิดชอบเข้าร่วมโครงการ 50 คน จัดขึ้นระหว่าง 23-25 พ.ค.59 ณ ห้องประชุมขุนศิลป์ ศธภ.8 โดยความร่วมมือของคณะวิทยากรจากทีมงาน "อ่ำ เอนเตอร์เทน" และทีมงาน "หยิ่งอย่างเสือ" ร่วมสร้างสรรค์กิจกรรมที่เพียบพร้อมด้วยสาระและความบันเทิง

      

Read more...
 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติ “การสร้างความเป็นพลเมืองอาเซียนผ่านการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์อย่างสร้างสรรค์”

 
ประกาศ เรื่อง ปฐมนิเทศผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
 
 
More Articles...
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>