พิธีปิดงานมหกรรมวิชาการและการศึกษา เพื่อมีงานทำจังหวัดชายแดนภาคใต้
 
_
เมื่อวันที่  21 สิงหาคม  2557
นายอดินันท์  ปากบารา  ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ  เป็นประธานพิธีปิด งานมหกรรมวิชาการและการศึกษาเพื่อการมีงานทำ จังหวัดชายแดนภาคใต้  ประจำปีการศึกษา 2557 และได้มอบรางวัลชนะเลิศการแข่งขัน โต้วาที ภาษาไทยระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ให้แก่ โรงเรียนพัฒนาวิทยา ชนะเลิศ และ รองชนะเลิศ โรงเรียนศาสนศึกษา สายบุรี
Read more...
 
งานมหกรรมวิชาการและการศึกษา เพื่อมีงานทำจังหวัดชายแดนภาคใต้
 
   วันที่ 19 สิงหาคม 2557 

ว่าที่ร้อยตรีเลิศเกียรติ วงศ์โพธิพันธ์ รองเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ เปิดงานมหกรรมวิชาการและการศึกษา เพื่อมีงานทำจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมีนายอดินันท์ ปากบารา ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ดร.พีระศักดิ์ รัตนะ ผู้อำนวยการสำนักงานศึกษาธิการ ภาค 12 จังหวัดยะลา พันเอกเพชรงค์ สิทธิศาง หัวหน้าส่วนงานการศึกษาและบุคลากรครู สันติสุข กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า Mr.Mohd Faizal Razali, Consul General of Malaysia (นายมูฮัมหมัด ไฟซอล ราซาลี กงสุลมาเลเซีย) ตลอดจนบุคลากรทางการศึกษา คณะครู นักศึกษาและนักเรียนของสถานศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมตลอดงาน

Read more...
 
ศอ.บต.ร่วมกับ ศธภ.12 ประชุมผู้ปกครองและนักเรียนทุนรัฐบาลมาเลเซีย

 

วันที่ 26 ก.ค.2557

นายพีระศักดิ์ รัตนะ ผอ.สำนักงานศึกษาธิการภาค 12 ร่วมกับสำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป. และ ศอ.บต. ประชุมผู้ปกครองและนักเรียนทุนรัฐบาลมาเลเซีย ระดับ Form5 เพื่อแนะแนวการศึกษาต่อเมื่อจบระดับการศึกษา

 

 
ประชาสัมพันธ์ ศธภ.12 ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมสนับสนุนข่าวสารบนเว็บไซต์ ศธ.
 
-
เวลา 10.00 น. พันเอกธิติชัย  ปรีชา  ผู้อำนวยการกองแผนและกิจการมวลชน กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าฝ่ายแผนคณะปฏิบัติการข่าวสารและการประชาสัมพันธ์  คสช. สร้างความเข้าใจกับนักประชาสัมพันธ์กระทรวงศึกษาธิการ เพื่อให้รับทราบทิศทางและแนวปฏิบัติด้านการประชาสัมพันธ์ของ คสช.
Read more...
 
สำนักงานศึกษาธิการภาค 12 จัดอบรมหลักสูตรภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร ให้กับบุคลากร
 
-
วันที่ 4 – 6 กรกฎาคม 2557
สำนักงานศึกษาธิการภาค 12 จัดอบรมหลักสูตรภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร ให้กับบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการภาค 12  และบุคลากรทางการศึกษาที่เกี่ยวข้อง  จำนวน  30  คน โดยชื่อวิทยากร  คือ  คุณหลิว  ลี่  ยิง  ผอ.สถาบันขงจื้อ  เบตง และผู้ช่วยวิทยากร  คือ  นางมันนี  ผดุงทักษิน  นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ  ณ ห้องประชุมขุนศิลป์  สำนักงานศึกษาธิการภาค 12
Read more...
 
More Articles...
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>