»การประชุมปฏิบัติการผู้นำการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่

 

วันที่ 25 มีนาคม 2558
นายศราวุธ อรรถานุรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานศึกษาธิการภาค 12 เป็นประธานพิธีปิดการประชุมปฏิบัติการผู้นำการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ ณ ห้องวลัย 3 โรงแรมหาดใหญ่รามา อำเภอหาดใหญ่
จังหวัดสงขลา

 

»ศธภ.12 : รับสมัครนักเรียน นักศึกษา (อายุ 15 ปี ขึ้นไป) ช่วยปฏิบัติงานราชการในส่วนราชการ จำนวน 5 อัตรา

ประกาศ สำนักงานศึกษาธิการภาค 12 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ รับสมัครนักเรียน นักศึกษา (อายุ 15 ปี ขึ้นไป) ช่วยปฏิบัติงานราชการในส่วนราชการ จำนวน 5 อัตรา ภายใต้ "โครงการสร้างประสบการณ์แก่นักเรียนนักศึกษาในช่วงปิดภาคเรียน ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ" ระหว่างวันที่ 1-4 เมษายน 2558 เวลา 08.30-16.30 น. ณ กลุ่มอำนวยการ สำนักงานศึกษาธิการภาค 12 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เลขที่ 3 ถนนอาคารสงเคราะห์ ตำบลสะเตง อำเภอเมือง
จังหวัดยะลา 95000 โทรศัพท์ 073 216 129 โทรสาร 073 212 323

Read more...
 

»ประชุมข้าราชการและบุคลากรในสังกัดสำนักงานศึกษาธิการภาค 12 เพื่อรับฟังนโยบายของปลัดกระทรวงศึกษาธิการและแนวทางการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2558


 

 

»ประชาสัมพันธ์ เรื่อง รายงานวิจัยการวิเคราะห์ผลการทดสอบระดับชาติ
ขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2556 กรณีศึกษากลุ่มจังหวัดภาคเหนือ
ตอนล่าง 
ดาวน์โหลดเอกสาร”

 

 

»ประชุมบุคลากรศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้และสำนักงานศึกษาธิการภาค 12

 

วันที่ 12 มีนาคม 2558
ประชุมบุคลากรศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้และสำนักงานศึกษาธิการภาค พร้อมทั้ง ร่วมแสดงความยินดีอย่างเป็นทางการกับนายศราวุธ อรรถานุรักษ์
เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานศึกษาธิการภาค 12 ณ ห้องประชุมขุนศิลป์ สำนักงานศึกษาธิการภาค ิ12

 
More Articles...
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>