»ประชุมปรับปรุงร่างทิศทางการพัฒนาการศึกษา ระดับภาคการศึกษา พ.ศ. 2560-2569

  

วันที่ 19-21 พฤษภาคม 2558
กลุ่มยุทธศาสตร์และแผน สำนักงานศึกษาธิการภาค 12 ยะลา โดยอาจารย์อภิญญา แพทย์ศรี นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ จัดประชุมปรับปรุงร่างทิศทางการพัฒนาการศึกษา ระดับภาคการศึกษา พ.ศ. 2560-2569 ในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน ระหว่างวันที่ 19-21 พฤษภาคม 2558 ณ ห้องผกากรองวิทยาลัยเทคนิคยะลา

 

 »รมช.ศธ.ลงตรวจเยี่ยมโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติพระศรีนครินทร์ จังหวัดยะลา 

วันที่ 16 พฤษภาคม 2558
พลเอกสุรเชษฐ์  ชัยวงศ์  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วย นายสุรพงษ์  จำจด  ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ลงตรวจเยี่ยมความพร้อมการเปิดเทอมและปฐมนิเทศนักเรียนแผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – กีฬา  ณ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติพระศรีนครินทร์ จังหวัดยะลา  

Read more...
 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู

 

                                                                  

<<< ดาวน์โหลดไฟล์ประกาศ>>> 

<<<ดาวน์โหลดไฟล์รายชื่อ>>> 

 

 
เสวนาการจัดทำร่างทิศทางการพัฒนาการศึกษา ระดับภาคการศึกษา พ.ศ.2560-2569 ในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน
วันที่ 12 พฤษภาคม 2558  นายศราวุธ  อรรถานุรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานศึกษาธิการภาค 12 เป็นประธานและเข้าร่วมเสวนาการจัดทำร่างทิศทางการพัฒนาการศึกษา ระดับภาคการศึกษา พ.ศ.2560-2569 ในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน  ณ ห้องประชุมขุนศิลป์  สำนักงานศึกษาธิการภาค 12  เพื่อจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาระดับการพัฒนาการศึกษา ในครั้งนี้กลุ่มเป้าหมายคือหน่วยงานการศึกษา และภาคเอกชนในพื้นที่จังหวัดภาคใต้ชายแดนได้เข้าร่วมการเสวนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น พร้อมเสนอวิสัยทัศน์  พันธกิจ  วัตถุประสงค์ กลยุทธ์เพื่อนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์
ที่ดีขึ้นในอนาคต  
Read more...
 
การเสวนาอาเซียนศึกษากับทิศทางกับการเรียนการสอน ในยุคแห่งการเปลี่ยนแปลง
   
       เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2558  นายศราวุธ อรรถานุรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานศึกษาธิการภาค 12 ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด "การเสวนาอาเซียนศึกษากับทิศทางกับการเรียนการสอน ในยุคแห่งการเปลี่ยนแปลง"                         ณ สำนักงานศึกษาธิการภาค 12  ได้รับเกียรติจาก นายมูฮัมหมัดไพซาล  ราซาลี  กงศุลใหญ่ประเทศมาเลเซีย เข้าร่วมเป็นวิทยากรในการเสวนา
  
Read more...
 
More Articles...
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>