ประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการระดับสำนักงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗

วันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๘  สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๒ รับการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการระดับสำนัก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ รอบ ๑๒ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ – ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗ ) จากคณะกรรมการสำนักงานพัฒนาระบบบริหาร สป. ณ ห้องประชุมประดู่แดง ศธภ.๑๒ ยะลา

    

 

Read more...
 
รอมฎอนสัมพันธ์ จังหวัดนราธิวาส

วันที่ 1 กรกฎาคม 2558   นายศราวุธ  อรรถานุรักษ์  ผู้อำนวยการสำนักงานศึกษาธิการภาค 12 และคณะ พบปะเยี่ยมเยือนรอมฎอนสัมพันธ์กับประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดนราธิวาสและอีหม่ามพร้อมทั้งคณะกรรมการมัสยิดจังหวัดนราธิวาส

   

 

Read more...
 
วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2558

วันที่ 1 กรกฎาคม 2558  ผู้อำนวยการสำนักงานศึกษาธิการภาค 12 มอบหมายให้               นายราชันย์  สันหมะ  นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ  ประจำปี 2558                 ณ  สนามศูนย์เยาวชนเทศบาลนครยะลา  จังหวัดยะลา 

     

 

Read more...
 
พบปะเยี่ยมเยือนเดือนรอมฎอนสัมพันธ์

วันที่ 26 มิถุนายน 2558  ตัวแทน สำนักงานศึกษาธิการภาค 12  ร่วมกับศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ มาปฏิบัติภารกิจตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ พบปะเยี่ยมเยือนประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดยะลาและอีหม่ามพร้อมทั้งคณะกรรมการมัสยิดกลาง  5  จชต. ในช่วงเดือนรอมฎอน

      

 

Read more...
 
โครงการนิเทศการจัดกิจกรรมยุวกาชาดในสถานศึกษา ประจำปี 2558

    วันที่ 26 มิถุนายน 2558   นายธนรัช  พรหมเลข นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ  และบุคลากรศูนย์เสมารักษ์ ศธภ.12 ได้เข้าร่วมประชุมโครงการนิเทศการจัดกิจกรรมยุวกาชาดในสถานศึกษา ประจำปี 2558  ในครั้งนี้                นายศัจธร  วัฒนะมงคล ผู้อำนวยการสำนักการลูกเสือยุวกาชาดและกิจการนักเรียน  ได้เป็นประธานและนิเทศการจัดกิจกรรมยุวกาชาดในสถานศึกษา  ณ โรงแรมซี เอส ปัตตานี  

   

Read more...
 
More Articles...
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>