การประชุมปฏิบัติการจัดทำแบบเรียนอิสลามศึกษาตามหลักสูตรอิสลามศึกษา พ.ศ.2546

 หนังสือเชิญ การประชุมปฏิบัติการจัดแบบเรียนอิสลามศึกษาตามหลักสูตรอิสลามศึกษา พ.ศ. 2546

 รายชื่อบุคลากรแยกเป็นกลุ่มสาระวิชา 

 
โครงการเสริมสร้างทักษะชีวิตเยาวชนสูุู่พลเมืองอาเซียน ประจำปี 2559
 
   ประกาศ
   ใบสมัคร 
 
 
การรับสมัครสอบเทียบความรู้อิสลามศึกษา ครั้งที่ 1/2559

<<  หนังสือประกาศ  

<<  แบบคำร้องขอสอบเทียบความรู้อิสลามศึกษา   

<<    หนังสือรับรองความประพฤติในการสอบเทียบความรู้อิสลามศึกษา    


 
 
รมช.ศธ. ลงพื้นที่ตรวจราชการ ติดตามความพร้อมการเปิดแผนการเรียนวิทยาศาสตร์-กีฬา และโรงเรียนขยายโอกาส ประจำปี ๒๕๕๙

 วันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๕๙ พลเอกสุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมคณะทำงาน ลงพื้นที่ตรวจราชการและประชุมปฏิบัติการติดตามความพร้อมการเปิดแผนการเรียน วิทยาศาสตร์-กีฬา ประจำปี การศึกษา ๒๕๕๙ ณ โรงเรียนมัธยมสุไหงปาดี สมพ.๑๕ เพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดการเรียนการสอนแผนการเรียน วิทยาศาสตร์-กีฬา และตรวจการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนขยายโอกาส ณ โรงเรียนมะนังกาหยี จ.นราธิวาส 

   

Read more...
 
การขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนการพัฒนาการศึกษาจังหวัดชายแดนหภาคใต้
วันจันทร์ ที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๘  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (พลเอกสุรเชษฐ์  ชัยวงศ์ )เป็นประธานในการประชุมการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนการพัฒนาการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้  ตรวจราชการครั้งที่ ๖ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙  ณ สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๒  อ.เมือง จ.ยะลา 
Read more...
 
More Articles...
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>