การประชุมผู้แทนพิเศษของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหา จชต.

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2559   นายศราวุธ อรรถานุรักษ์   รองศึกษาธิการภาค 8   นางอภิญญา  แพทย์ศรี   นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ    นางสาวพิชญา  ชูเพชร   นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ  กลุ่มยุทธศาสตร์และแผน เข้าร่วมประชุมผู้แทนพิเศษของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ หน่วยงานราชการและภาคธุรกิจเอกชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้  ณ ห้องประชุมสำนักงานคณะกรรมการขับเคลื่อนแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ส่วนหน้า  ภายในกองพลทหารราบที่ 15 ตำบลบ่อทอง อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี 

   

Read more...
 
ประชาสัมพันธ์การอบรมหลักการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
 
ขอเป็นข้ารองบาททุกชาติไป
 
ประกาศผลสอบเทียบความรู้อิสลามศึกษา ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙

 

ผลสอบเทียบความรู้อิสลามศึกษา ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ 

 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเทียบความรู้อิสลามศึกษาครั้งที่ ๒/๒๕๕๙
 
More Articles...
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>