รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่เยี่ยมโรงเรียนถูกลอบวางเพลิงในพื้นที่จังหวัดปัตตานี
  
 
วันที่ 17 ตุลาคม 2557 
   พลเอกสุรเชษฐ์  ชัยวงศ์  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนถูกลอบวางเพลิง พื้นที่อำเภอทุ่งยางแดง จังหวัดปัตตานี  โดยมีท่านปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ดร.สุทธศรี  วงษ์สมาน) และคณะผู้บริหารจากกระทรวงศึกษาธิการให้การต้อนรับและให้ข้อมูล ในการลงพื้นที่ในครั้งนี้ได้รับการต้อนรับจากผู้บริหาร ครู  นักเรียน ผู้นำชุมชน ผู้นำศาสนา และประชาชนในพื้นที่ ซึ่งในการนี้ท่านให้ความสนใจและเป็นห่วงต่อการเรียนของนักเรียนเป็นอย่างยิ่งและได้มีการสั่งการเร่งด่วนให้ดำเนินการหาจัดหาที่เรียนให้นักเรียนก่อนการเปิดภาคเรียนต่อไป 
Read more...
 
ศธภ.12 มอบสื่อการเรียนการสอนให้แก่โรงเรียนสอนศาสนาใน 3 จชต.
  
 

วันที่ 9 ตุลาคม 2557

นายศราวุธ  อรรถานุรักษ์  ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการสำนักงานศึกษาธิการภาค 12  เป็นประธานมอบสื่อการเรียนการสอนให้แก่โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามขนาดเล็กในจังหวัดยะลา  ปัตตานี  นราธิวาส  โดยมีตัวแทนจากโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามที่ได้รับสื่อการเรียนการสอน  จำนวน 50 คน  ณ ห้องพิกุลทอง สำนักงานศึกษาธิการภาค 12

Read more...
 
ศธภ.12 ร่วมประชุมพัฒนาการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้
  
 -

วันที่  3 ตุลาคม 2557

นายศราวุธ. อรรถานุรักษ์  รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานศึกษาธิการภาค 12  ร่วมต้อนรับ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  ในการประชุมพัฒนาการศึกษา จชต.  ณ. กองพลทหารราบที่ 15 อ.หนองจิก  จ.ปัตตานี 

 
พิธีปิดงานมหกรรมวิชาการและการศึกษา เพื่อมีงานทำจังหวัดชายแดนภาคใต้
 
_
เมื่อวันที่  21 สิงหาคม  2557
นายอดินันท์  ปากบารา  ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ  เป็นประธานพิธีปิด งานมหกรรมวิชาการและการศึกษาเพื่อการมีงานทำ จังหวัดชายแดนภาคใต้  ประจำปีการศึกษา 2557 และได้มอบรางวัลชนะเลิศการแข่งขัน โต้วาที ภาษาไทยระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ให้แก่ โรงเรียนพัฒนาวิทยา ชนะเลิศ และ รองชนะเลิศ โรงเรียนศาสนศึกษา สายบุรี
Read more...
 
งานมหกรรมวิชาการและการศึกษา เพื่อมีงานทำจังหวัดชายแดนภาคใต้
 
   วันที่ 19 สิงหาคม 2557 

ว่าที่ร้อยตรีเลิศเกียรติ วงศ์โพธิพันธ์ รองเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ เปิดงานมหกรรมวิชาการและการศึกษา เพื่อมีงานทำจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมีนายอดินันท์ ปากบารา ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ดร.พีระศักดิ์ รัตนะ ผู้อำนวยการสำนักงานศึกษาธิการ ภาค 12 จังหวัดยะลา พันเอกเพชรงค์ สิทธิศาง หัวหน้าส่วนงานการศึกษาและบุคลากรครู สันติสุข กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า Mr.Mohd Faizal Razali, Consul General of Malaysia (นายมูฮัมหมัด ไฟซอล ราซาลี กงสุลมาเลเซีย) ตลอดจนบุคลากรทางการศึกษา คณะครู นักศึกษาและนักเรียนของสถานศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมตลอดงาน

Read more...
 
More Articles...
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>