ข่าวประชาสัมพันธ์ โครงการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่และผู้บังคับบัญชายุวกาชาด หลักสูตรครูผู้สอนกิจกรรมยุวชาด

               <<<ดาวน์โหลดใบสมัคร>>> 

 

 
ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่องทุนการศึกษา

กระทรวงศึกษาธิการ่วมกับกระทรวงการต่างประเทศจะดำเนินการสอบเลือกบุคคลเข้ารับทุน เพื่อศึกษาต่อ ณ มหาวิทยาลัยนาลันทา สาธารณรัฐอินเดีย  <<ดาวน์โหลด>>

โครงการสนับสนุนทุนการศึกษาเพื่อบุตรหลานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการกับบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด <<ดาวน์โหลด>> 

 

 
ประกาศ เรื่องการรับสมัครสอบเทียบความรู้อิสลามศึกษา ครั้งที่ 1/2560
 
 
วันครู 2560 จังหวัดยะลา

วันที่ 16 มกราคม 2560 เวลา 09.00 น. นายศราวุธ อรรถานุรักษ์ รองศึกษาธิการภาค 8 พร้อมด้วย นางอภิญญา แพทย์ศรี นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ สำนักงานศึกษาธิการภาค 8 เข้าร่วมพิธีวันครู โดยมี นายวีรเชษฐ์ พรมโอภาษ รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธานในพิธีเทิดพระเกียรติ “พระผู้ทรงเป็นบูรพาจารย์” นำผู้ร่วมพิธียืนสงบนิ่ง 89 วินาที เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พร้อมมอบโล่รางวัลและเกียรติบัตรเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติแก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นายมาโนชญ์ บุญญานุวัตร นำสวดคำฉันท์เทิดพระเกียรติ นำนายนพพร มากคงแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต ๑ ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดยะลา อ่านสารของประธานกรรมการคุรุสภา นางสาวอรุณ เงินทอง ครูอาวุโสนอกประจำการ นำสวดคำฉันท์ระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ทำนองสรภัญญะ นางจีรดา ปลื้มสำราญ ครูอาวุโสในประจำการ นำกล่าวคำถวายสัตย์ปฏิญาณ ร.ท.ดิลก ศิริวัลลภ ล่ามประจำพระองค์รัชกาลที่ ๙ บรรยายพิเศษเรื่อง “พระผู้ทรงเป็นบูรพาจารย์” ในการนี้ นายศุภณัฐ สิรันทวิเนติ เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ร่วมพบปะครูและผู้เข้าร่วมพิธี ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา(5 ธันวาคม 2550) มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

   

Read more...
 
ประชุมมอบนโยบายตามแนวทางโครงการยกระดับคุณภาพผู้เรียน

วันที่ 13 มกราคม 2560 ดร.พีรศักดิ์ รัตนะ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ประจำเขตตรวจราชการที่ 8 ร่วมประชุมมอบนโยบายตามแนวทางโครงการยกระดับคุณภาพผู้เรียนแก่ครู ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อวิเคราะห์ผลการทดสอบทางการศึกษา และวางแผนยกระดับคุณภาพการศึกษา ณ สพป.ปัตตานี 3 อ.สายบุรี จ.ปัตตานี

   

Read more...
 
More Articles...
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>