ประชาสัมพันธ์ การคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘
 
หนังสื่อราชการ การคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘  << ไฟล์ดาวน์โหลด >>
 
ประกาศ เรื่อง การคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ <<ไฟล์ดาวน์โหลด>>
 

ประชุมเชิงปฏิบัติการบูรณาแผนงาน/โครงการตามกรอบแผนพัฒนาการศึกษา
จังหวัดชายแดนภาคใต้ ป
ระจำปีงบประมาณ 2559 "ดาวน์โหลดเอกสาร"

 
การอบรมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายวิทยุสื่อสารผ่านระบบอินเตอร์เน็ต

วันที่ 6-7 ตุลาคม  2558  นายศราวุธ  อรรถานุรักษ์  ผู้อำนวยการสำนักงานศึกษาธิการภาค 12 และรองผอ.ศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้  เป็นประธานในการอบรมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายวิทยุสื่อสารผ่านระบบอินเตอร์เน็ต(FRN)  ณ โรงแรมเซาท์เทิร์น วิว อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี

     

 

Read more...
 
ครอบครัวสุขสันต์สร้างสรรค์สังคมไทย

 

วันที่ 20 กันยายน 2558 ศูนย์เสมารักษ์ สำนักงานศึกษาธิการภาค 12  ได้จัดโครงการครอบครัวสุขสันต์สร้างสรรค์สังคมไทย ณ ห้างเซ็นทรัลเฟสติวัล  จังหวัดสงขลา  นายศัจธร วัฒนะมงคล ผอ.สกก ได้เป็นประธานในพิธีเปิด ในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 2,500 คน  

       

Read more...
 
ประกาศผลการสอบเทียบอิสลามศึกษา ครั้งที่ 2/2558
 
More Articles...
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>