พิธีเปิดงานชุมนุมลูกเสือโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดชายแดนภาคใต้สู่อาเซียน ครั้งที่ 6

นายสุรพงษ์ จำจด ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ประจำเขตตรวจราชการที่ 8 ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นประธานงานชุมนุมลูกเสือโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดชายแดนภาคใต้สู่อาเซียน ครั้งที่ 6 ประจำปี 2558 ระหว่างวันที่ 3-5 สิงหาคม 2558 ณ บริเวณสนามกีฬากลางจังหวัดปัตตานี

    

Read more...
 
ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาการ ลงพื้นที่จังหวัดนราธิวาส

วันที่ 29 ก.ค.2558 นายสุรพงษ์ จำจด ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาการ ลงพื้นที่ตรวจราชการกรณีปกติ และบูรณาการ รอบ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เขตตรวจราชการที่ 8 โดยภาคเช้าประชุมหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อรับฟังผลการดำเนินงานตามนโยบายฯ ณ ห้องประชุม กศน.จังหวัดนราธิวาส และภาคบ่าย ตรวจเยี่ยมวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส

 

Read more...
 
ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาการ ลงพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 8

วันที่ 27 กรกฎาคม 2558   นายสุรพงษ์ จำจด  ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาการ ลงพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 8 พร้อมด้วยนายศราวุธ อรรถานุรักษ์ ผอ.สำนักงานศึกษาธการภาค 12 โดยภาคเช้าประชุมหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อรับฟังผลการดำเนินงานตามนโยบายฯ     ณ ห้องประชุม กศน.จังหวัดปัตตานี และภาคบ่าย ตรวจเยี่ยมวิทยาลัยการอาชีพปัตตานี   

    

Read more...
 
คัดเลือกนวัตกรรมเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน

วันที่ 14 กรกฎาคม 2558 กลุ่มยุทธศาสตร์และแผน สำนักงานศึกษาธิการภาค 12 ได้ทำการประชุมคัดเลือกนวัตกรรมการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน ประเภทผลงานนวัตกรรม ของผู้บริหาร ,ศึกษานิเทศก์ ณ ห้องประชุมประดู่แดง ศธภ.12

   

Read more...
 
รับนักเรียนไทยทุนรัฐบาลมาเลเซียกลับยังประเทศไทย

วันที่ 11 กรกฎาคม 2558 เวลา 10.30 น. นายศราวุธ อรรถานุรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานศึกษาธิการภาค 12 ได้มอบหมายให้นายมูฮำหมัดรุสลัน  กาเดร์  นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ เป็นตัวแทนของสำนักงานศึกษาธิการภาค 12 ร่วมกับเจ้าหน้าที่ศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ และเจ้าหน้าที่ ศอ.บต. เป็นตัวแทนรัฐบาลไทยรับนักเรียนไทย ทุนรัฐบาลมาเลเซียที่กลับมายังประเทศไทยพร้อมด้วยคณะครูและเจ้าหน้าที่กระทรวงศึกษาธิการมาเลเซียที่มาส่งนักเรียนดังกล่าว ณ สถานีรถไฟหาดใหญ่  จังหวัดสงขลา พร้อมกันนี้เวลา 18.40 น.         ได้ถือโอกาสเป็นเจ้าภาพจัดเลี้ยงอาหารค่ำละศีลอดในเดือนรอมฎอนอันประเสริฐประจำปี 2558/ปีฮิจเราะห์ 1436 ให้แก่คณะครูและเจ้าหน้าที่กระทรวงศึกษาธิการมาเลเซีย โดยได้รับเกียรติจากท่าน Nasir Mad isa กงสุลใหญ่ประเทศมาเลเซีย ประจำจังหวัดสงขลา  มาร่วมในงานเลี้ยงครั้งนี้ด้วย ณ ร้านซามีย์คิทเช่น อำเภอหาดใหญ่  จังหวัดสงขลา

   

Read more...
 
More Articles...
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>