ประกาศผลการสอบเทียบความรู้อิสลามศึกษา ครั้งที่ 1/2560

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านที่ได้คะแนนตามเกณฑ์ 

  

 
ประกาศรับสมัครข้าราชการเข้ารับการเกลี่ยอัตรากำลังรองรับการจัดตั้งสำนักงานศึกษาธิการภาค

ปฏิทินการเกลี่ยอัตรากำลัง   <<<ดาวน์โหลด>>>

ตำแหน่งที่รับเข้าการเกลี่ยอัตรากำลังในการรองรับการจัดตั้งสำนักงานศึกษาธิการภาค <<<ดาวน์โหลด>>>

(ร่าง)โครงสร้างอัตรากำลังของสำนักงานศึกษาธิการภาค <<<ดาวน์โหลด>>>

 

 

 
จุดเน้นการจิจัยของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

                          

 
ประกาศรายชื่อเจ้าหน้าที่และผู้บังคัญชายุวกาชาด หลักสูตรครูผู้สอนกิจกรรมยุวกาชาด

                      

 
ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาระดับปริญญาโท ประเทศสาธารณรัฐอินโดนีเซีย

ศูนย์อำนวยการและบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้รับการประสานจากสถานเอกอัครราชฑูตอินโดนีเซียประจำประเทศไทยว่า กระทรวงวิจัยเทคโนโลยีการศึกษาระดับอุดมศึกษา สาธารณรัฐอินโดนีเซีย เปิดให้ทุนการศึกษาในระดับปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2560  ผ่านทางออนไลน์ www.ristekdikti.go.id ภายในวันที่ 30 เมษายน 2560 หรือสอบถามข้อมูล 02-252-3135-40

<<ดาวน์โหลดข้อมูลเพิ่มเติม>> 

 
More Articles...
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>